Vedení

Ještě před pár léty jsem si to ani nemohla představit. Vůbec mi to nepřišlo. Pro svou pracovitost a přátelskou povahu jsem byla tak dobře zapsána u svého vedení, tak i svých kolegů. A nyní? S postupujícím věkem docházelo k oslabování vztahů. Poslední léta jsem již nebyla ani zvána na výjezdní porady. Pokaždé mi přidělili službu. Zřejmě mě už pro pokročilý věk odmítají brát na svou úroveň. Toto jsem si snad opravdu ani nezasloužila. Vždyť jsem se snažila celý život poctivě pracovat. Jak si vzpomínám na své začátky. Bylo to opravdu krušné. Vždyť jsem se v ničem ani pořádně neorientovala. A nyní? Na pracovišti snad není ani oblast, kde bych tápala. Ve všem se orientuji a mám přehled.

Budoucnost?

Nyní sedím u svých nadřízených a přebírám čestné uznání za celoživotní práci pro kolektiv. Toto uznání se vydává na http://www.seniorprojekt.cz/2015-odchod-do-duchodu-kalkulacka-vypocet-a-tabulka/“ title=“http://www.seniorprojekt.cz/2015-odchod-do-duchodu-kalkulacka-vypocet-a-tabulka/“>odchod do důchodu .